CORTISONE

Kortizon Kullanımı

Solunum yolu ile alınan kortizonlu spreyler, yetişkin ve çocukların astım tedavisinin temel taşıdır. Bu ilaçlar astıma bağlı ölümleri azaltırlar. Buna ek olarak, bu tedavi ile şikayetler azalır, akciğerlerin işleyişi düzelir, bronşların aşırı duyarlılığı ve astım ataklarının sayısı azalır. Üstelik gece uyanma sayısını azaltarak çocukların okula gidememe durumlarını düzeltirler. En önemlisi, çocukların oyun, spor ve diğer sosyal etkinliklere katılımı sağlarlar.
Çocuklar için astım tedavisinin amacı; akciğer işlevini düzeltme, gece ve gündüz yaşanan şikayetleri azaltma, günlük etkinliklerdeki sınırlamaları giderme, ek tedavi ihtiyacını en aza indirme ve astım ataklarının sayısını azaltmadır. Ayrıca, özellikle çocuklarda kullanılan ilaçların miktarının azaltılmasına neden olarak, olası yan etkileri en aza indirerek, hastalığın daha kolay kontrolünü sağlarlar.

Birçok ülkenin astım tedavi kılavuzları, inatçı astım tedavisinde kortizonlu spreylerin kullanımını desteklemektedir. Son tedavi kılavuzları, haftada bir defadan fazla, kısa etkili beta2-agonist sprey kullanımı gerektiren şikayetleri olanlarda, düşük dozlu kortizonlu spreylerin (günde iki defa 100-200 μg beklometason dipropionat veya günde iki defa 125-250 μg flutikazon) tedaviye eklenmesini önermektedir.
Kortizonlu spreyler, düşük ve orta dozlarda son derece güvenlidir. 5 yaş ve altı çocuklarda, düşük doz kortizonlu spreylerin kullanımı, kısmen kontrol altında olan astımda desteklenmektedir. Kontrol altında olmayan astımda ise doz iki katına çıkmalıdır.

Olumsuz etkileri:

Solunan kortizonların, ses kısıklığı ve oral mantar oluşumu gibi olumsuz etkileri çocuklarda ciddi rahatsızlığa neden olabilirken, yetişkinlerde bu olumsuz etkiler daha az görülür.
Sistemik kortizonların bilinen olumsuz etkilerinden dolayı, kortizon spreylerine karşı da olumsuz bir genel bilinç vardır; özellikle de geniş zaman aralıklarında ve yüksek dozda verildikleri zaman…

Çocuklarda uzun süreli ve yüksek dozda kortizon spreyi verilmesini takiben ortaya çıkan temel sistemik olumsuz etkiler, büyüme baskılaması ve kemik erimesidir. Cillte erime ve morarma ile göz tansiyonu büyüklerin tersine çocuklarda yoktur.