LEATHER PRICK TEST

Deri Prik Testi

Deri Prik Testi (DPT) alerji tanısında ve bazı alerjenlere duyarlılığı belirlemede standart bir uygulamadır. Usta ellerde kolay ve güvenlidir. Ancak, pratikte DPT yaygın olarak kullanılmamaktadır ve alerji tanısı çoğunlukla sizlerin muayene bulgularınıza ve laboratuar tetkiklerinize göre konulmaktadır. DPT’nin çok yaygın kullanılmamasının en büyük nedeni maliyet yüksekliği iken diğer nedenleri uygulayanın özel bilgi, beceri ve deneyimine ihtiyaç duyulmasıdır.

Alerjik durumunuzun tespiti için hiçbir standart sorgulama ve anket bilgisi yoktur. Cinsiyetiniz, yaşınız, hastalığınızın başladığındaki yaşınız, hastalık süresiniz, atak geçirmenize neden olan etmenler, belirtilerinizin mevsimselliği, iç ve dış ortamdaki belirti farklılıklarınız, ev hayvanı sahipliğiniz, aile geçmişinizdeki alerjik hastalık varlığı, sigara içme durumunuz alerjinizi tespit etmede yardımcı olabilir. Doktorunuzun doğru tespiti, alerjik olan ya da olmayan hastalığınızı doğru şekilde birbirinden ayırmada ve etrafınızdaki alerjenlerden kaçınmanız da dahil olmak üzere, tedavi kararlarını vermede önemlidir.
Alerjik durumunuzun belirlenmesi için ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeniz gerekir ki bu değerlendirmenin en önemli parçalarından bir tanesi Deri Prik Testi (DPT)’dir.